EU MIES AWARD 2022  
  БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2022 06 16  /  ИЗЛОЖБЕ  
     
  ИНФО  
  НАЗИВ ИЗЛОЖБЕ     EU MIES VAN DER ROHE AWARD 2022  
  ТИП     МЕЂУНАРОДНА ГРУПНА ИЗЛОЖБА  
  ДОГАЂАЈ     17. БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ БИНА 2022 . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  ОПИС     ИЗЛОЖБА НОМИНОВАНИХ РАДОВА ЗА НАГРАДУ ЗАЈЕДНО СА РЕТРОСПЕКТИВНИМ  
  ПРЕДСТАВЉАЊЕМ СЕЛЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ ОД 2009. ГОДИНЕ  
  КУСТОС     IVAN BLASI . ФОНДАЦИЈА "MIES VAN DER ROHE" . БАРСЕЛОНА . ШПАНИЈА  
  КОМЕСАР ЗА СРБИЈУ     СНЕЖАНА ВЕСНИЋ  
  МЕСТО     КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА . ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА  
  АДРЕСА     КНЕЗ МИХАИЛОВА 6 . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  ДАТУМ / ВРЕМЕ ОТВАРАЊА     16.06.2022. / 19:00  
  ТРАЈАЊЕ     16.06. - 07.07.2022.  
  ИЗЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ  
  ПАЛАТА ПРАВДЕ . БЕОГРАД . СРБИЈА . 2019   >>>  
  ПРЕКРШАЈНИ СУД ПАНЧЕВО . ПАНЧЕВО . СРБИЈА . 2018   >>>  
  ЛИНКОВИ  
  WWW.BINA.RS   >>>  
     
   
     
  EU MIES AWARD 2022  
  BELGRADE . SERBIA  
  2022 06 16  /  EXHIBITIONS  
     
  INFO  
  TITLE OF THE EXHIBITION     EU MIES VAN DER ROHE AWARD 2022  
  TYPE     INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION  
  EVENT     17. THE BELGRADE INTERNATIONAL ARCHITECTURE WEEK BINA 2022 . BELGRADE . SERBIA  
  DESCRIPTION     EXHIBITION OF NOMINATED PROJECTS FOR AWARD TOGETHER WITH THE RETROSPECTIVE  
  PRESENTATION OF SERBIAN SELECTION SINCE 2009.  
  CURATOR     IVAN BLASI . FONDATION "MIES VAN DER ROHE" . BARCELONA . SPAIN  
  COMMISSIONER OF THE SERBIAN NATIONAL TEAM     SNEŽANA VESNIĆ  
  PLACE     CULTURAL CENTER OF BELGRADE . ART GALLERY  
  ADDRESS     KNEZ MIHAILOVA 6 . BELGRADE . SERBIA  
  DATE / TIME OF OPENING     16.06.2022. / 19:00  
  DURATION     16.06. - 07.07.2022.  
  EXHIBITED PROJECTS  
  PALACE OF JUSTICE . BELGRADE . SERBIA . 2019   >>>  
  MISDEMEANOR COURT PANČEVO . PANČEVO . SERBIA . 2018   >>>  
  LINKS  
  WWW.BINA.RS   >>>  
     
   
     
   
     
     
     
  LINKEDIN  
  FACEBOOK  
  INSTAGRAM  
  YOUTUBE CHANNEL  
  OFFICE@1X2STUDIO.COM  
     
  1X2STUDIO  ©  2005 . 2022