THE PIRANESI AWARD 2021  
  БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2022 06 23  /  ИЗЛОЖБЕ  
     
  ИНФО  
  НАЗИВ ИЗЛОЖБЕ     THE PIRANESI AWARD 2021  
  ТИП     МЕЂУНАРОДНА ГРУПНА ИЗЛОЖБА  
  ДОГАЂАЈ     17. БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ БИНА 2022 . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  ОПИС     ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА ЦЕНТРАЛНЕ ЕВРОПЕ НОМИНОВАНИХ ЗА НАГРАДУ  
  НА КОЈОЈ ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН ИЗБОР 55 АРХИТЕКТОНСКИХ РЕАЛИЗАЦИЈА (НАЦИОНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА)  
  И 38 СТУДЕНТСКИХ ПРОЈЕКАТА (ФАКУЛТЕТСКА СЕЛЕКЦИЈА) ИЗ 12 ЗЕМАЉА КОЈИ СУ БИЛИ У  
  КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА PIRANESI AWARD 2021  
  НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКТОР ЗА СРБИЈУ     АНДРЕЈ СТРЕХОВЕЦ  
  СТУДЕНТСКИ СЕЛЕКТОР     ЗОРАН АБАДИЋ И СЛОБОДАН ЈОВИЋ  
  МЕСТО     УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ . АУЛА  
  АДРЕСА     БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73 / 2 . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  ДАТУМ / ВРЕМЕ ОТВАРАЊА     23.06. 2022. / 18:00  
  ТРАЈАЊЕ     23.06. - 08. 2022.  
  ИЗЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ  
  ПАЛАТА ПРАВДЕ . БЕОГРАД . СРБИЈА . 2019  
  ЛИНКОВИ  
  WWW.ARH.BG.AC.RS/2022/06/21  
     
   
     
  THE PIRANESI AWARD 2021  
  BELGRADE . SERBIA  
  2022 06 23  /  EXHIBITIONS  
     
  INFO  
  TITLE OF THE EXHIBITION     THE PIRANESI AWARD 2021  
  TYPE     INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION  
  EVENT     17. THE BELGRADE INTERNATIONAL ARCHITECTURE WEEK BINA 2022 . BELGRADE . SERBIA  
  DESCRIPTION     EXHIBITION OF ARCHITECTURAL PROJECTS OF CENTRAL EUROPE NOMINATED FOR AWARD  
  WHICH PRESENTED A SELECTION OF 55 ARCHITECTURAL REALIZATIONS (NATIONAL SELECTION)  
  AND 38 STUDENT PROJECTS (FACULTY SELECTION) FROM 12 COUNTRIES WHICH WERE IN  
  COMPETITION FOR PIRANESI AWARD 2021  
  NATIONAL SELECTOR FOR SERBIA     ANDREJ STREHOVEC  
  STUDENT SELECTORS     ZORAN ABADIĆ AND SLOBODAN JOVIĆ  
  PLACE     UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF ARCHITECTURE . AULA  
  ADDRESS     BOULEVARD OF KING ALEKSANDAR 73 / 2 . BELGRADE . SERBIA  
  DATE / TIME OF OPENING     23.06. 2022. / 18:00  
  DURATION     23.06. - 08. 2022.  
  EXHIBITED PROJECTS  
  PALACE OF JUSTICE . BELGRADE . SERBIA . 2019  
  LINKS  
  WWW.ARH.BG.AC.RS/2022/06/21  
     
   
     
     
     
  LINKEDIN  
  FACEBOOK  
  INSTAGRAM  
  YOUTUBE CHANNEL  
  OFFICE@1X2STUDIO.COM  
     
  1X2STUDIO  ©  2005 . 2022