1 X 2 S T U D I O   ©   2 0 2 3 EN  
       
   
  СВЕ    
   
  ПРОЈЕКТИ СВИ  
    ОДАБРАНИ  
    НАГРАЂЕНИ  
    СТАМБЕНИ  
    НЕСТАМБЕНИ  
    МЕШОВИТИ  
    ИЗВЕДЕНИ  
    НЕИЗВЕДЕНИ  
    КОНКУРСИ  
   
  СТУДИЈЕ    
   
  ПРИЗНАЊА    
  НАСТУПИ    
  ПУБЛИКАЦИЈЕ    
  ИЗЛОЖБЕ    
  Е - МЕДИЈИ    
  ДОГАЂАЈИ    
  ЖИРИ    
  ИНФО    
   
       
  2022              
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
       
  2021    
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2020 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2019 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2018 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2017 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2016 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2015 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2014 НАЗАД НА ВРХ  
       
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2013 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2012 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2011 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2010 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2009 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2008 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2007 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2006 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2005 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2004 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2003 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
     
   
     
  2002 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  2001 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
     
   
     
  2000 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
     
   
     
  1999 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
   
   
   
     
   
     
  1998 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
     
   
     
  1997 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
     
   
     
  1995 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
   
     
   
     
  1994 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
     
   
     
  1993 НАЗАД НА ВРХ  
     
   
   
     
   
     
  НАЗАД НА ВРХ