tip  narudžba / projektantski nadzor

intervencija   rekonstrukcija i adaptacija
klijent   republika srbija, ministarstvo pravde
lokacija   beograd, srbija
program   pravosudni objekti
veličina   28.764,59 m2
datum   16 03 2017 / 16 03 2019
status   u izgradnji
konzorcijum   1x2studio / beopotez / spb biro
odgovorni projektant   zoran abadić
tim   jelena bogosavljević, zdravko jovičić, jefto terzović
 
 
 
type   commission / design supervision
intervention   reconstruction and adaptation
client  
republic of serbia, ministry of justice
location  
belgrade, serbia
program  
judicial facilities
size  
28.764,59 sqm
date  
16 03 2017 / 16 03 2019
status
  under construction
consortium   1x2studio / beopotez / spb biro
responsible designer   zoran abadić
team   jelena bogosavljević, zdravko jovičić, jefto terzović